เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 มูลนิธิความหวังใหม่และทีมงานอาสาสมัครของมูลนิธิฯ ได้แจกจ่ายอาหารกล่องปรุงสุก จำนวน 1,900 กล่อง ที่ทำจากเนื้อกุรบ่านเนื่องในวันตรุษอีดิลอัฎฺฮาประจำปี ฮ.ศ. 1442 รวมถึงเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนและพื้นต่างๆ กว่า 20 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ซึ่งกำลังประสบกับการแพร่ระบาดอย่างหนักของไวรัสโควิด-19 มูลนิธิความหวังใหม่ขออำนวยพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ และเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน