โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยซอยเทอดไท 9 และซอยเทอดไท 11 กรุงเทพมหานคร

วันที่ 26 มกราคม 2566 มูลนิธิความหวังใหม่ได้มอบเงินบริจาคจากผู้มิจิตศรัทธาที่บริจาคเข้ามากับทางมูนิธิฯให้กับคณะกรรมการมัสยิดสวนพลูซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ประสบอัคคีภัย ภายใต้โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยซอยเทอดไท 9 และซอยเทอดไท 11 กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงิน 5,000 บาท ถ้วน  มูลนิธิความหวังใหม่ขอขอบคุณไปยังผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเราน่าอยู่มากขึ้น