มูลนิธิความหวังใหม่ (New Hope Foundation) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนแบบไม่แสวงหาผลกำไรที่เชื่อถือได้และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง โดยทำกิจกรรมการกุศลต่าง ๆ ร่วมกับอาสาสมัครเพื่อสร้างโลกและสังคมที่ดีขึ้น บนพื้นฐานของความเป็นสากลและความเที่ยงธรรม เราทำงานด้วยความเสียสละและอุทิศตนด้วยความเข้าใจในคุณค่าทางศีลธรรมของสังคมและมีความมุ่งมั่นอดทน

พันธกิจ

เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยไม่จำกัดศาสนา ภาษา เชื้อชาติหรืออายุของพวกเขา ในขณะที่รักษาเกียรติภูมิของพวกเขาด้วยการระดมคนที่สมัครใจ

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่โอบอุ้มมนุษยชาติทั้งมวลเพื่อกำหนดวิธีการที่ยั่งยืนในการรักษาเอกภาพทางสังคม การช่วยเหลือและกิจกรรมที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันโดยการปรับปรุงคุณภาพการทำงานและการบริการสังคมตลอดเวลา

หลักการทำงาน

เพื่อสร้างความมั่นใจในด้านการศึกษาและการพัฒนาของเยาวชน

เพื่อสนับสนุนความคิดเห็นของเยาวชนเพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อพัฒนาทักษะและประสบการณ์ของผู้คนและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อร่วมมือกับมูลนิธิและองค์กรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ
เพื่อช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ
เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้พิการ

คุณมีคำถามหรือไม่? โทรหรือเยี่ยมชมเรา

021155152

1055/786 อาร์ซีเค ทาวเวอร์ ชั้น 35 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500

newhopefoundationth@gmail.com

 

จดหมายข่าว

รับข่าวสารและอัปเดตล่าสุด

เชื่อมต่อกับเรา

© 2021 – Gainlove. All rights reserved.

Carefully crafted by Themelexus