ครอบครัวเครือข่าย

หลักการอย่างหนึ่งของ NHF คือ “ ใครก็ตามที่เข้านอนในขณะที่เพื่อนบ้านของเขาหิวไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่แท้จริง” วิธีนี้ก่อให้เกิดความเป็นปึกแผ่นทางสังคมผ่านการสร้างมิตรภาพ เพื่อสร้างความตระหนักในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและเพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่ยากจนและขัดสน  NHF ประสบความสำเร็จในการดำเนินโครงการ ครอบครัวเครือข่าย (Sister Family) ภายในกรอบของโครงการนี้ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับครอบครัวอื่นที่มีฐานะทางการเงินที่ดีกว่า โดยครอบครัวที่มีฐานะดีจะเข้าร่วมโครงการนี้กับ NHF และแจ้งความประสงค์ในการจะช่วยเหลือครอบครัวที่มีฐานะด้อยกว่า โดย  NHF จะเป็นผู้แนะนำครอบครัวดังกล่าวให้ โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการของครอบครัวที่ขัดสนและยากจนในเวลาที่กำหนด ครอบครัวที่มีโอกาสทางการเงินที่ดีกว่าให้การสนับสนุนทางศีลธรรมแก่ครอบครัวเครือข่ายของพวกเขาพร้อมกับการสนับสนุนทางการเงิน

คุณมีคำถามหรือไม่? โทรหรือเยี่ยมชมเรา

021155152

1055/786 อาร์ซีเค ทาวเวอร์ ชั้น 35 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรักกรุงเทพฯ 10500

newhopefoundationth@gmail.com

 

จดหมายข่าว

รับข่าวสารและอัปเดตล่าสุด

เชื่อมต่อกับเรา

© 2021 – Gainlove. All rights reserved.

Carefully crafted by Themelexus